Răsuri şi Trandafiri (2003)

Între răsuri şi trandafiri se ascund frumuseţi nebănuite. Iată-le descoperite şi aduse in lumina rampei, după ani de căutare, de Tudor Gheorghe şi înveşmântate orchestral de Marius Hristescu ce a reuşit sa găsească echilibrul timbral perfect. 

Sub semnul completării reciproce – eleganţa simfonică şi vigoarea instrumentelor populare îşi găsesc punctele comune într-o simbioză perfectă. Iar rezultatul, departe de a fi artificial, răscoleşte şi deschide perspective nebănuite.